บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล)

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” – เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2563 สำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล) เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับองค์กร London & Partners ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน โดยเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเริ่มต้นทำธุรกิจในกรุงลอนดอน หากว่าคุณกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ในสหราชอาณาจักร ต้องการจัดตั้งตัวแทนของบริษัทไทยในกรุงลอนดอนหรือต้องการขยายสาขาธุรกิจที่ทำอยู่ในไทยไปยังตลาดในสหราชอาณาจักรและยุโรป คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จากทางเวปไซต์ www.business.london/  ในเวปไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายของอังกฤษ (ตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัดแห่ง สหราชอาณาจักร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ที่ทำการสาขาของบริษัทต่างชาติ เป็นต้น) โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และรวมถึงยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทอีกด้วย โดยคุณสามารถหาข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าออฟฟิสในแต่ละเขตของกรุงลอนดอน และข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในเวปไซต์ยังให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายธนาคารอังกฤษที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักร และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน คุณสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ได้จากลิงค์ www.business.london/invest/get-started?ref=nav ทนายความผู้มีสิทธิว่าความในสหราชอาณาจักรและแคว้นเวลส์ ริชาร์ด เบิร์คมันน์ และคณะ สามารถช่วยคุณได้ในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร บริการของเราประกอบด้วย บริการในด้านการให้คำแนะนำในการเลือกโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสม บริการด้านการจัดตั้งบริษัท …

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล) Read More »