การช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด19 เผยแพร่วันที่ 3 ตุลาคม 2563

การพักงานของแรงงาน (Employee Furlough)

ไม่นานมานี้เพิ่งมีการประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนการพักงานใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ยังทำงานอยู่เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้โดยเป็นการทำงานในระยะเวลาที่สั้นลงแทนที่จะเป็นแรงงานส่วนเกิน 

โดยจะใช้กับพนักงานที่ทำงานอย่างน้อย 33% ของระยะเวลาการทำงานปกติ ส่วนระยะเวลาที่นอกเหนือจากนั้นซึ่งไม่ได้ทำงาน ทางรัฐและผู้จ้างงานแต่ละฝ่ายจะจ่ายให้หนึ่งในสาม ซึ่งก็หมายความว่า พนักงานทำงาน 33% จากจำนวนเวลาปกติที่เคยทำงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าแรงอย่างน้อย 77% ของค่าแรงปกติ ทั้งนี้ระดับของการช่วยเหลือจะคำนวณจากฐานเงินเดือนปกติของพนักงาน ซึ่งอยู่ที่ไม่เกิน £697.92 ต่อเดือน โดยโครงการช่วยเหลือนี้จะเริ่มใช้กับแรงงานทั่วสหราชอาณาจักร แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการการพักงาน (Furlough scheme) มาก่อนก็ตาม

มาตรการนี้ยังครอบคลุมไปในกลุ่มพนักงานที่ทำงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจทำความสะอาดและการจัดเลี้ยงที่ระยะเวลาการทำงานสูญเสียไปในช่วงโควิด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพักงานใหม่นี้คาดว่าจะมีการประกาศภายในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้

โครงการช่วยเหลือรายได้ของแรงงานรับจ้าง – ขั้นที่ 3และ 4 โครงการช่วยเหลือนี้ให้การช่วยเหลือกับแรงที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือที่ผ่านมาสองรอบแรก อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ให้การช่วยเหลือที่น้อยกว่ารอบที่ผ่านๆ มามาก โดยการช่วยเหลือครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดลงในเดือนมกราคา โดยยึดฐาน 20% ของกำไรเฉลี่ยในช่วงปี 2560-2562 การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือสูงสุดจะต้องไม่เกิน £1875 ส่วนการช่วยเหลือในรอบที่สี่จะมีขึ้นโดยจะครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายน 2564

ในเรื่องของจำนวนเงินที่จะให้การช่วยเหลือนั้นคาดว่าจะมีการประกาศในช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2564

การประเมินภาษีอากร (Self Assessment Payments)

รายจ่ายที่ครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2564 สามารถเลือนออกไปได้หนึ่งปีจนถึงวันที่ 31 มกราคา 2565

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

หากคุณเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สิ่งที่ควรจะต้องรู้คือ  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัดบัญชี (VAT Deferral) ก็จะได้รับการยืดระยะเวลาการชำระเช่นกัน สำหรับผู้ที่ยื่นรอการชำระในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโดยไม่สามารถชำระรวดเดียวได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ตอนนี้สามารถชำระโดยแบ่งจ่ายเป็น 11 งวด ตลอดทั้งปีไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2563

ภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง 5% สำหรับธุรกิจการการเดินทาง ท่องเที่ยว และการบริการ โดยได้รับการยืดระยะเวลาการชำระไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2564

การกู้ยืม

สินเชื่อกู้ยืม เบาส์แบคบิซเนสโลน (The Bounce Back Business Loans)  ได้มีการยืดระยะเวลาการชำระเพิ่มอีก 10 ปี โดยได้มีประกาศวันหยุดพักการชำระเพิ่มเติมด้วย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

%d bloggers like this: