การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ย. 2563

บทความนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ กฎหมายของสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือมีความแตกต่างกัน  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่แรงงานควรจะต้องรู้

ก็คือระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการดำเนินการ การฟ้องร้องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจ้างงานจะต้องยื่นต่อศาลภายใน 3 เดือนหลังจากที่ถูกไล่ออกจากงาน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหากว่าเวลาล่วงเลยไปกว่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณถูกให้ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมจะต้องรีบดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

ผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกกฎหมาย

ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสถานที่นั้นๆ ขั้นต่ำคือ 2 ปี (หากต่ำกว่านี้จะได้รับการยกเว้น) สาเหตุของการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายที่พบเห็นบ่อย ตัวอย่างเช่น การตั้งครรภ์ และ/หรือ การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและมีส่วนร่วมในการประท้วงอย่างที่เป็นทางการ การถูกกดขี่แบ่งแยก (ทางเพศ ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ และกรณีอื่นๆ) การเรียกร้องของแรงงานที่มีต่อผู้จ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การปฏิเสธการทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคนที่ทำงานในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

การที่แรงงานให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจถึงเรื่องการทำผิดกฎหมายแรงงานของผู้จ้างงาน นอกจากนี้ ในกฎหมายอังกฤษยังมีการใช้คำว่า “Constructive Dismissal” ซึ่งหมายถึง การที่ ทนต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ และเป็นผลให้ต้องลาออกไปเอง สถานการณ์นี้ก็ว่าเป็นหนึ่งในการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเช่นกัน

ในกรณีที่ชนะคดี ศาลจะสั่งให้ชดเชยค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเลิกจ้างและรวมถึงคืนค่าใช้จ่ายในกฎหมาย แต่ในบางกรณีก็จะตัดสินให้คืนตำแหน่งงานให้กับผู้ถูกเลิกจ้างให้ได้กลับไปทำงานในสถานที่ทำงานเดิม

หากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ส่วนใหญ่แล้ว (อาจจะไม่ทั้งหมด) คุณสามารถขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานของเราฟรี องค์กร ACAS (Advisory, Conciliation and Arbitration Service) ยินดีให้บริการข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาการจ้างงาน หากว่าคุณคิดว่า การถูกเลิกจ้างของคุณไม่ถูกกฎหมาย แนะนำให้รีบติดต่อกับเราผ่านทางเวปไซต์ https://www.acas.org.uk/

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรับความช่วยเหลือได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น โดยสามารถติดต่อไปที่องค์กรการกุศล ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย Citizen

Advice https://www.citizensadvice.org.uk
สำหรับในกรณีที่เหตุการณ์มีความสลับซับซ้อน ผมแนะนำให้ติดต่อกับทนายความด้านปัญหาแรงงานโดยตรง ทีมงานจากสำนักงานกฎหมาย Redfern Legal LLP ของผม ซึ่งมีประสบการณ์ด้านกฎหมายแรงงานมาอย่างยาวนานยินดีให้ความช่วยเหลือคุณในทุกด้าน และนอกจากนี้ทีมงานของผมยังสามารถให้ความช่วยเหลือกับผู้จ้างงานในการขอวีซ่าให้กับพนังงานที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้อีกด้วย

%d bloggers like this: