visa-via-richard-bergmann-immigration-services

การย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ – ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้น

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ในสหราชอาณาจักรขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  จนเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาในช่วงฤดูร้อนด้วยปัญหาที่ทั่วโลกประสบอยู่ยิ่งทำให้สถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรยิ่งเลวร้ายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีการอนุมัติวีซ่าแบบใหม่ซึ่งออกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะ  วีซ่านี้เรียกว่า วีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านสุขภาพและการดูแลรักษา หรือ (Health and Care Worker Visa) ปัจจุบันสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทย ที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีสามารถที่จะเดินทางเข้ามาทำงานและมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสัญชาติอังกฤษหลังจากที่ทำงานผ่านไปในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวีซ่านี้จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณายาวนานเกือบ 3 สัปดาห์ แต่เชื่อว่าการเตรียมตัวเพื่อจะขอวีซ่านั้นอาจจะใช้เวลามากกว่าเสียด้วยซ้ำ ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจวีซ่าประเภทนี้ ทางเราแนะนำให้เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อจำกัดที่หลายประเทศทั่วโลกบังคับใช้และเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปมาระหว่างประเทศสิ้นสุดลง ในบทความนี้เราจะขออธิบายคร่าวๆ ถึงขั้นตอนต่างๆ ว่าแต่ละขั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เริ่มจากขั้นตอนแรก ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครจะต้องตรวจสอบจนมั่นใจก่อนว่าอาชีพของตนนั้นอยู่ในลิสต์อาชีพที่สามารถมีสิทธิขอวีซ่าประเภทนี้ได้  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากลิงค์นี้ ผู้ที่มีคุณสมบบัติในการสมัคร จะต้องสามารถอ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษได้โดยมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปตามมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) โดยข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันถึงการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงค์นี้ https://www.gov.uk/health-care-worker-visa/knowledge-of-english หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการหางาน โดยขั้นตอนนี้คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยแต่ประการใด คุณสามารถเขียนจดหมายไปหาผู้จ้างงานโดยตรงได้เลย  …

การย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ – ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้น Read More »