Richard Bergmann

วีซ่าคู่หมั้น (FIANCE VISA)

วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าประเภทนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่กำลังจะแต่งงานกับชาวอังกฤษ หรือชาวต่างชาติที่ถิ่นพำนักถาวรในอังกฤษ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษ ระยะเวลาวีซ่าประเภทนี้ให้ยาวนานสูงสุด 6 เดือน และในช่วงเวลาดังกล่าวคู่หมั่นจะต้องทำการจดทะเบียนสมรสในสหราชอาณาจักรให้เสร็จสิ้น แต่หากว่ามีเหตุที่ทำให้พิธีการสมรสนั้นมีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไปจากที่กำหนดไว้ ก็สามารถขอต่อวีซ่าได้ คู่หมั้นทั้งสองฝ่ายจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าคู่หมั้นจะไม่มีสิทธิในการทำงานในสหราชอาณาจักร  สำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุน (Sponcor) จะต้องยื่นเอกสารยืนยันถึงรายได้ของตน โดยรายได้ก่อนหักภาษีจะต้องไม่น้อยกว่า 18,600 ปอนด์ ต่อปี หรือไม่ก็จะต้องมีเงินเก็บบัญชีธนาคารตามที่กำหนดไว้ (ในกรณีที่คู่หมั้นที่เดินทางจากประเทศไทยมีบุตรที่ต้องการเดินทางมาด้วย ผู้ที่เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนการเดินทางจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 22,400 ปอนด์ และเพิ่มอีก 2400 ปอนด์ต่อเด็กหนึ่งคนที่ติดตามมาด้วย) หนึ่งในข้อกำหนดเบื้องต้นในการขอวีซ่าประเภทนี้ คือคู่แต่งงานทั้งสองจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าทั้งสองได้รู้จักกันดีมาก่อนหน้านี้ และจะต้องมีเจตนาที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกันหลังแต่งงาน การสนทนากันผ่านทางอินเตอร์เน็ตอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการพบกันจริงๆ ไม่สามารถนำมาใช้หลักฐานในการขอวีซ่าประเภทนี้ได้ ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าคู่หมั้นนั้นจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานไม่น้อยกว่า A1 ตามมาตรฐานสากลที่ใช้วัดความรู้ทางภาษา (CEFR) ด้วยการผ่านการทดสอบวัดระดับภาษาที่ประเทศไทย  นอกจากนี้ ผู้ยื่นขอวีซ่าชาวไทยจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อวัณโรคอีกด้วย เมื่อได้จดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถยื่นขอวีซ่าติดตาม คู่สมรส/คู่ชีวิต ที่เรียกว่า Spouse/Civil Partner Visa ได้  โดยที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางออกจากสหราชอาณาจักร หลังจากที่ได้รับวีซ่าประเภทนี้แล้วจึงจะมีสิทธิสามารถทำงานหรือประกอบธุรกิจในสหราชอาณาจักรได้ สำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่เกิดจากคู่สมรสของผู้ยื่นขอวีซ่า เด็กเหล่านี้สามารถติดตามมาด้วยได้ในฐานะผู้ติดตาม แต่เนื่องจากการยื่นขอวีซ่าผู้ติดตามพร้อมกับวีซ่าคู่หมั้นนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีขั้นตอนที่ค่อนข้างลำบาก ด้วยเหตุนี้ …

วีซ่าคู่หมั้น (FIANCE VISA) Read More »

การศึกษาในสหราชอาณาจักรสำหรับชาวไทย และการขอวีซ่านักศึกษาอังกฤษ

การเข้ารับการศึกษาในอังกฤษนั้นมีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานของคุณในตลาดแรงงาน ไม่ว่าคุณจะหางานในสหราชอาณาจักร จะเดินทางกลับมาหางานทำที่ไทย หรือจะย้ายไปหางานทำที่ประเทศอื่นก็ตาม สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษานั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่มีโปรแกรมการศึกษาให้เลือกมากมาย รวมถึงยังมีโปรแกรมการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายในราคาที่ไม่แพงมาก นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีสิทธิทำงานในขณะที่เรียนได้สูงสุด 20 ชั่วโมง และทำงานได้เต็มเวลาในช่วงวันหยุด นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมการศึกษาหลายโปรแกรมที่อนุญาตให้พาคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตทำงานรวมถึงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้ามาพำนักอยู่ด้วยได้  นับตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564 จะมีการประกาศใช้วีซ่ารูปแบบใหม่ที่ให้กับชาวต่างชาติที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในอังกฤษ (New Graduate Route for International Students) และประสงค์จะใช้ชีวิตต่อในสหราชอาณาจักร โดยอนุญาตให้ทำงานได้ถึง 2 ปี หลังจากครบสองปีแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้วีซ่าอื่นได้ เราให้ความร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะให้คำปรึกษาและแนะนำคุณถึงวิธีการเลือกโปรแกรมการศึกษาและช่วยเลือกสถาบันการศึกษาและคอร์สการเรียนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่คุณได้รับมาก่อนหน้านี้ หรือสอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณที่คุณตั้งไว้ นอกจากนี้ยังช่วยดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเข้าศึกษาทางบริษัทให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  สำหรับในการเข้าศึกษาในโปรแกรมการศึกษารวมถึงการขอรับวีซ่านักศึกษานั้น ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 หรือ B2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรแกรมการศึกษาที่เลือก การได้รับวีซ่านักศึกษาครั้งแรกนั้นมีความยาก แต่ก็มีความเป็นไปได้ หากว่าเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและผ่านการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการเข้าสอบสัมภาษณ์  นอกจากนี้ หนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องแสดงสำหรับขอรับวีซ่านักศึกษาก็คือ คุณจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าคุณมีศักยภาพในการชำระคอร์สเรียนที่คุณเลือกไว้ล่วงหน้า 1 ปี รวมถึงมีความสามารถในการชำระค่ากินอยู่และที่พักในสหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับวีซ่านักศึกษา สามารถดูได้จากทางเวปไซต์ …

การศึกษาในสหราชอาณาจักรสำหรับชาวไทย และการขอวีซ่านักศึกษาอังกฤษ Read More »

การย้ายอพยพย้ายเข้ามาอาศัยในอังกฤษสำหรับชาวไทยด้วยวีซ่าแรงงานทักษะสูง (Eligible Occupations)

วีซ่าแรงงานทักษะสูง หรือ Skilled worker visa (อย่างที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Tier-2 (General) Visa) วีซ่าแรงงานทักษะสูง หรือ Skilled worker visa (อย่างที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Tier-2 (General) Visa) วีซ่าประเภทนี้เป็นช่องทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการย้ายถิ่นพำนักเข้ามาอาศัยในสหราชอาณาจักรสำหรับคนไทย โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสถานะทางครอบครัวใดๆ กับชาวอังกฤษ (เช่น ไม่ได้แต่งงานกับชาวอังกฤษ เป็นต้น) แต่เป็นวีซ่าที่แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญทางด้านสายอาชีพ ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะทำให้คุณสามารถย้ายเข้ามาทำงานกับผู้ว่าจ้างในอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐตามสาขาการทำงานของคุณ เงื่อนไขสำหรับการที่จะได้รับ Skilled Worker Visa ก็คือ ประการแรก คุณจะต้องได้รับการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างในอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของอังกฤษ ประการที่สอง จะต้องได้รับเอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง หรือที่เรียกว่า Certificate of sponsorship โดยมีข้อมูลที่ระบุถึงหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในสหราชอาณาจักร ประการที่สาม จะต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำตามแต่ละสายอาชีพ โดยจะเป็นเท่าไหร่นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบงานที่คุณทำ ประการที่สี่ อาชีพที่ทำจะต้องอยู่ในลิสต์อาชีพที่เป็นที่อนุญาตให้ทำได้ ลิสต์อาชีพที่จะสามารถขอรับวีซ่าประเภทนี้นั้นมีหลากหลายมาก ในปัจจุบันมีทั้งหมด 248 สาขาวิชาชีพ โดยในแต่ละสาขามีตำแหน่งหน้าที่โดยเฉลี่ย 3-10 ตำแหน่ง คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบลิสต์ตำแหน่งงานว่าตรงกับสาขาการทำงานของคุณหรือไม่ได้จากทางเวปไซต์ eligible occupations  …

การย้ายอพยพย้ายเข้ามาอาศัยในอังกฤษสำหรับชาวไทยด้วยวีซ่าแรงงานทักษะสูง (Eligible Occupations) Read More »

visa-via-richard-bergmann-immigration-services

การย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ – ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้น

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ในสหราชอาณาจักรขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์  จนเมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาในช่วงฤดูร้อนด้วยปัญหาที่ทั่วโลกประสบอยู่ยิ่งทำให้สถานการณ์การขาดแคลนบุคลากรยิ่งเลวร้ายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้มีการอนุมัติวีซ่าแบบใหม่ซึ่งออกให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะ  วีซ่านี้เรียกว่า วีซ่าสำหรับผู้ทำงานด้านสุขภาพและการดูแลรักษา หรือ (Health and Care Worker Visa) ปัจจุบันสำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ชาวไทย ที่มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีสามารถที่จะเดินทางเข้ามาทำงานและมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับสัญชาติอังกฤษหลังจากที่ทำงานผ่านไปในระยะเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวีซ่านี้จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณายาวนานเกือบ 3 สัปดาห์ แต่เชื่อว่าการเตรียมตัวเพื่อจะขอวีซ่านั้นอาจจะใช้เวลามากกว่าเสียด้วยซ้ำ ดังนั้น สำหรับผู้ที่สนใจวีซ่าประเภทนี้ ทางเราแนะนำให้เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อจำกัดที่หลายประเทศทั่วโลกบังคับใช้และเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปมาระหว่างประเทศสิ้นสุดลง ในบทความนี้เราจะขออธิบายคร่าวๆ ถึงขั้นตอนต่างๆ ว่าแต่ละขั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เริ่มจากขั้นตอนแรก ผู้ที่มีคุณสมบัติในการสมัครจะต้องตรวจสอบจนมั่นใจก่อนว่าอาชีพของตนนั้นอยู่ในลิสต์อาชีพที่สามารถมีสิทธิขอวีซ่าประเภทนี้ได้  โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากลิงค์นี้ ผู้ที่มีคุณสมบบัติในการสมัคร จะต้องสามารถอ่าน เขียน พูด และเข้าใจภาษาอังกฤษได้โดยมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยตั้งแต่ระดับ B1 ขึ้นไปตามมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษา CEFR (the Common European Framework of Reference for Languages) โดยข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันถึงการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับดังกล่าว สามารถศึกษาข้อมูลได้จากลิงค์นี้ https://www.gov.uk/health-care-worker-visa/knowledge-of-english หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการหางาน โดยขั้นตอนนี้คุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยแต่ประการใด คุณสามารถเขียนจดหมายไปหาผู้จ้างงานโดยตรงได้เลย  …

การย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักในสหราชอาณาจักรสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ – ขั้นตอนการดำเนินการในแต่ละขั้น Read More »

UK immigration from Thailand

การย้ายถิ่นฐานสู่สหราชอาณาจักร

มันคือธุรกิจหรือความสามารถพิเศษ? ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยเพื่อนร่วมงานของผม คุณจูเลีย กุทโควิช ทนายความประสบการณ์สูงด้านการตรวจคนเข้าเมืองของบริษัทกฎหมาย Redfern Legal LLP ที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพเพื่อประกอบธุรกิจ วีซ่าสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่  หรือ Startup Visa (https://www.gov.uk/start-up-visa) เป็นหนึ่งในตัวเลือกไม่กี่ตัวเลือกที่ชาวไทยอาจโชคดีได้วีซ่าโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้เงินทองมากมาย แต่การจะได้วีซ่าประเภทนี้จะต้องมีแพลนธุรกิจที่พร้อมจริงๆ ซึ่งแพลนธุรกิจดังกล่าวจะได้รับการอนุมัติโดยองค์กรของอังกฤษที่ทำหน้าที่อนุมัติวีซ่า (Endorsing Body) โดยหน่วยงานเช่นนี้นั้นมีมากมายมีทั้งที่เป็นหน่วยงานแบบปิดซึ่งส่วนใหญ่แล้วรวมถึงมหาวิทยาลัยและหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวเริ่มต้นจากการวางแผนธุรกิจบนกระดาษ โดยธุรกิจที่ทำจะต้องเป็นนวัตกรรมใหม่ (innovation) สามารถทำงานได้ (Viable) และสามารถปรับขนาดได้ (Scalable) วีซ่านี้จะได้ก็ต่อเมื่อได้รับจดหมายรับรอง (Endorsement letter) ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานที่ยืนยันการมีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับ B2 ในแต่ละองค์ประกอบทางภาษา ซึ่งได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน และจะต้องมีเงินติดตัวไม่น้อยกว่า 1270 ปอนด์อังกฤษ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) โดยจะต้องอยู่ในบัญชีของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 28 วัน และเพิ่มอีก 285 ปอนด์สำหรับคู่สมรสหรือพาร์ทเนอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส วีซ่าสำหรับการเริ่มธุรกิจใหม่  หรือ Startup Visa ไม่ใช่วีซ่าที่ทำให้มีถิ่นพำนักถาวร …

การย้ายถิ่นฐานสู่สหราชอาณาจักร Read More »

โครงการให้พักงานของแรงงาน (Employee Furlough Scheme) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

การช่วยเหลือทางการเงินเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด–19 – เผยแพร่วันที่ 3 ตุลาคม 2563 การพักงานของแรงงาน (Employee Furlough) ไม่นานมานี้เพิ่งมีการประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนการพักงานใหม่โดยมีจุดประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่ยังทำงานอยู่เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้โดยเป็นการทำงานในระยะเวลาที่สั้นลงแทนที่จะเป็นแรงงานส่วนเกิน  โดยจะใช้กับพนักงานที่ทำงานอย่างน้อย 33% ของระยะเวลาการทำงานปกติ ส่วนระยะเวลาที่นอกเหนือจากนั้นซึ่งไม่ได้ทำงาน ทางรัฐและผู้จ้างงานแต่ละฝ่ายจะจ่ายให้หนึ่งในสาม ซึ่งก็หมายความว่า พนักงานทำงาน 33% จากจำนวนเวลาปกติที่เคยทำงาน โดยพนักงานจะได้รับค่าแรงอย่างน้อย 77% ของค่าแรงปกติ ทั้งนี้ระดับของการช่วยเหลือจะคำนวณจากฐานเงินเดือนปกติของพนักงาน ซึ่งอยู่ที่ไม่เกิน £697.92 ต่อเดือน โดยโครงการช่วยเหลือนี้จะเริ่มใช้กับแรงงานทั่วสหราชอาณาจักร แม้ว่าก่อนหน้านี้จะไม่ได้เข้าร่วมโครงการการพักงาน (Furlough scheme) มาก่อนก็ตาม มาตรการนี้ยังครอบคลุมไปในกลุ่มพนักงานที่ทำงานอยู่ในกลุ่มธุรกิจทำความสะอาดและการจัดเลี้ยงที่ระยะเวลาการทำงานสูญเสียไปในช่วงโควิด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการพักงานใหม่นี้คาดว่าจะมีการประกาศภายในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์นี้ โครงการช่วยเหลือรายได้ของแรงงานรับจ้าง – ขั้นที่ 3และ 4 โครงการช่วยเหลือนี้ให้การช่วยเหลือกับแรงที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือที่ผ่านมาสองรอบแรก อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ให้การช่วยเหลือที่น้อยกว่ารอบที่ผ่านๆ มามาก โดยการช่วยเหลือครั้งแรกจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และสิ้นสุดลงในเดือนมกราคา โดยยึดฐาน 20% ของกำไรเฉลี่ยในช่วงปี 2560-2562 การให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือสูงสุดจะต้องไม่เกิน £1875 ส่วนการช่วยเหลือในรอบที่สี่จะมีขึ้นโดยจะครอบคลุมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเมษายน 2564 ในเรื่องของจำนวนเงินที่จะให้การช่วยเหลือนั้นคาดว่าจะมีการประกาศในช่วงก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2564 การประเมินภาษีอากร …

โครงการให้พักงานของแรงงาน (Employee Furlough Scheme) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 Read More »

การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน

การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – เผยแพร่เมื่อ 14 ก.ย. 2563 บทความนี้เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานในประเทศอังกฤษและแคว้นเวลส์ กฎหมายของสก็อตแลนด์และไอร์แลนด์เหนือมีความแตกต่างกัน  สิ่งที่สำคัญที่สุดที่แรงงานควรจะต้องรู้ ก็คือระยะเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดในการดำเนินการ การฟ้องร้องใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการจ้างงานจะต้องยื่นต่อศาลภายใน 3 เดือนหลังจากที่ถูกไล่ออกจากงาน โดยส่วนใหญ่แล้ว จะไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยหากว่าเวลาล่วงเลยไปกว่านั้น ดังนั้นเมื่อคุณถูกให้ออกจากงานโดยไม่เป็นธรรมจะต้องรีบดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ ผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องร้องต่อศาลในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกกฎหมาย ส่วนใหญ่แล้วจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานในสถานที่นั้นๆ ขั้นต่ำคือ 2 ปี (หากต่ำกว่านี้จะได้รับการยกเว้น) สาเหตุของการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายที่พบเห็นบ่อย ตัวอย่างเช่น การตั้งครรภ์ และ/หรือ การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานและมีส่วนร่วมในการประท้วงอย่างที่เป็นทางการ การถูกกดขี่แบ่งแยก (ทางเพศ ทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ และกรณีอื่นๆ) การเรียกร้องของแรงงานที่มีต่อผู้จ้างงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ความดูแลเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การปฏิเสธการทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคนที่ทำงานในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า การที่แรงงานให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจถึงเรื่องการทำผิดกฎหมายแรงงานของผู้จ้างงาน นอกจากนี้ ในกฎหมายอังกฤษยังมีการใช้คำว่า “Constructive Dismissal” ซึ่งหมายถึง การที่ ทนต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ และเป็นผลให้ต้องลาออกไปเอง สถานการณ์นี้ก็ว่าเป็นหนึ่งในการเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายเช่นกัน ในกรณีที่ชนะคดี ศาลจะสั่งให้ชดเชยค่าตอบแทนให้กับผู้ถูกเลิกจ้างและรวมถึงคืนค่าใช้จ่ายในกฎหมาย แต่ในบางกรณีก็จะตัดสินให้คืนตำแหน่งงานให้กับผู้ถูกเลิกจ้างให้ได้กลับไปทำงานในสถานที่ทำงานเดิม หากว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ ส่วนใหญ่แล้ว (อาจจะไม่ทั้งหมด) คุณสามารถขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานของเราฟรี องค์กร …

การเลิกจ้างที่ไม่ถูกกฎหมายในประเทศอังกฤษ – สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน Read More »

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล)

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” – เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2563 สำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล) เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับองค์กร London & Partners ซึ่งอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน โดยเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเริ่มต้นทำธุรกิจในกรุงลอนดอน หากว่าคุณกำลังมองหาช่องทางในการทำธุรกิจใหม่ในสหราชอาณาจักร ต้องการจัดตั้งตัวแทนของบริษัทไทยในกรุงลอนดอนหรือต้องการขยายสาขาธุรกิจที่ทำอยู่ในไทยไปยังตลาดในสหราชอาณาจักรและยุโรป คุณสามารถหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้จากทางเวปไซต์ www.business.london/  ในเวปไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบธุกิจต่างๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายของอังกฤษ (ตัวอย่างเช่น บริษัทจำกัดแห่ง สหราชอาณาจักร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ที่ทำการสาขาของบริษัทต่างชาติ เป็นต้น) โดยข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกโครงสร้างที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และรวมถึงยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทอีกด้วย โดยคุณสามารถหาข้อมูลสำคัญๆ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับค่าเช่าออฟฟิสในแต่ละเขตของกรุงลอนดอน และข้อมูลด้านกฎหมายเกี่ยวกับการเช่าพื้นที่สำนักงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในเวปไซต์ยังให้ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายธนาคารอังกฤษที่เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักร และข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายแรงงาน คุณสามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ ได้จากลิงค์ www.business.london/invest/get-started?ref=nav ทนายความผู้มีสิทธิว่าความในสหราชอาณาจักรและแคว้นเวลส์ ริชาร์ด เบิร์คมันน์ และคณะ สามารถช่วยคุณได้ในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจในสหราชอาณาจักร บริการของเราประกอบด้วย บริการในด้านการให้คำแนะนำในการเลือกโครงสร้างธุรกิจที่เหมาะสม บริการด้านการจัดตั้งบริษัท …

บริการของสำนักงานกฎหมาย “Redfern Legal LLP” (ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรดเฟิร์น ลีกอล) Read More »