การย้ายอพยพย้ายเข้ามาอาศัยในอังกฤษสำหรับชาวไทยด้วยวีซ่าแรงงานทักษะสูง (Eligible Occupations)

วีซ่าแรงงานทักษะสูง หรือ Skilled worker visa (อย่างที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Tier-2 (General) Visa) วีซ่าแรงงานทักษะสูง หรือ Skilled worker visa (อย่างที่เป็นที่รู้จักกันในนาม Tier-2 (General) Visa) วีซ่าประเภทนี้เป็นช่องทางที่เป็นไปได้มากที่สุดในการย้ายถิ่นพำนักเข้ามาอาศัยในสหราชอาณาจักรสำหรับคนไทย โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสถานะทางครอบครัวใดๆ กับชาวอังกฤษ (เช่น ไม่ได้แต่งงานกับชาวอังกฤษ เป็นต้น) แต่เป็นวีซ่าที่แสดงให้เห็นความเชี่ยวชาญทางด้านสายอาชีพ ซึ่งวีซ่าประเภทนี้จะทำให้คุณสามารถย้ายเข้ามาทำงานกับผู้ว่าจ้างในอังกฤษที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐตามสาขาการทำงานของคุณ เงื่อนไขสำหรับการที่จะได้รับ Skilled Worker Visa ก็คือ ประการแรก คุณจะต้องได้รับการจ้างงานจากผู้ว่าจ้างในอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของอังกฤษ ประการที่สอง จะต้องได้รับเอกสารรับรองการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากผู้ว่าจ้าง หรือที่เรียกว่า Certificate of sponsorship โดยมีข้อมูลที่ระบุถึงหน้าที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในสหราชอาณาจักร ประการที่สาม จะต้องได้รับเงินเดือนขั้นต่ำตามแต่ละสายอาชีพ โดยจะเป็นเท่าไหร่นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบงานที่คุณทำ ประการที่สี่ อาชีพที่ทำจะต้องอยู่ในลิสต์อาชีพที่เป็นที่อนุญาตให้ทำได้ ลิสต์อาชีพที่จะสามารถขอรับวีซ่าประเภทนี้นั้นมีหลากหลายมาก ในปัจจุบันมีทั้งหมด 248 สาขาวิชาชีพ โดยในแต่ละสาขามีตำแหน่งหน้าที่โดยเฉลี่ย 3-10 ตำแหน่ง คุณสามารถเข้าไปตรวจสอบลิสต์ตำแหน่งงานว่าตรงกับสาขาการทำงานของคุณหรือไม่ได้จากทางเวปไซต์ eligible occupations  …

การย้ายอพยพย้ายเข้ามาอาศัยในอังกฤษสำหรับชาวไทยด้วยวีซ่าแรงงานทักษะสูง (Eligible Occupations) Read More »