การศึกษาในสหราชอาณาจักรสำหรับชาวไทย และการขอวีซ่านักศึกษาอังกฤษ

การเข้ารับการศึกษาในอังกฤษนั้นมีข้อดีหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพการศึกษา ความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการหางานของคุณในตลาดแรงงาน ไม่ว่าคุณจะหางานในสหราชอาณาจักร จะเดินทางกลับมาหางานทำที่ไทย หรือจะย้ายไปหางานทำที่ประเทศอื่นก็ตาม สำหรับการสมัครเข้าเป็นนักศึกษานั้นไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุ มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยส่วนใหญ่มีโปรแกรมการศึกษาให้เลือกมากมาย รวมถึงยังมีโปรแกรมการศึกษาที่มีค่าใช้จ่ายในราคาที่ไม่แพงมาก นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีสิทธิทำงานในขณะที่เรียนได้สูงสุด 20 ชั่วโมง และทำงานได้เต็มเวลาในช่วงวันหยุด นอกจากนี้แล้วยังมีโปรแกรมการศึกษาหลายโปรแกรมที่อนุญาตให้พาคู่สมรสหรือคู่ชีวิตที่ได้รับใบอนุญาตทำงานรวมถึงเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเข้ามาพำนักอยู่ด้วยได้  นับตั้งแต่วันที่  1 กรกฎาคม 2564 จะมีการประกาศใช้วีซ่ารูปแบบใหม่ที่ให้กับชาวต่างชาติที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในอังกฤษ (New Graduate Route for International Students) และประสงค์จะใช้ชีวิตต่อในสหราชอาณาจักร โดยอนุญาตให้ทำงานได้ถึง 2 ปี หลังจากครบสองปีแล้วก็สามารถเปลี่ยนไปใช้วีซ่าอื่นได้ เราให้ความร่วมมือกับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะให้คำปรึกษาและแนะนำคุณถึงวิธีการเลือกโปรแกรมการศึกษาและช่วยเลือกสถาบันการศึกษาและคอร์สการเรียนที่สอดคล้องกับการศึกษาที่คุณได้รับมาก่อนหน้านี้ หรือสอดคล้องกับความสนใจและงบประมาณที่คุณตั้งไว้ นอกจากนี้ยังช่วยดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนในสถาบันการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเข้าศึกษาทางบริษัทให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  สำหรับในการเข้าศึกษาในโปรแกรมการศึกษารวมถึงการขอรับวีซ่านักศึกษานั้น ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาจะต้องแสดงหลักฐานระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 หรือ B2 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโปรแกรมการศึกษาที่เลือก การได้รับวีซ่านักศึกษาครั้งแรกนั้นมีความยาก แต่ก็มีความเป็นไปได้ หากว่าเตรียมเอกสารอย่างถูกต้องและผ่านการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีในการเข้าสอบสัมภาษณ์  นอกจากนี้ หนึ่งในสิ่งที่คุณจะต้องแสดงสำหรับขอรับวีซ่านักศึกษาก็คือ คุณจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินว่าคุณมีศักยภาพในการชำระคอร์สเรียนที่คุณเลือกไว้ล่วงหน้า 1 ปี รวมถึงมีความสามารถในการชำระค่ากินอยู่และที่พักในสหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอรับวีซ่านักศึกษา สามารถดูได้จากทางเวปไซต์ …

การศึกษาในสหราชอาณาจักรสำหรับชาวไทย และการขอวีซ่านักศึกษาอังกฤษ Read More »