วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visitor Visa) จะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหา

วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visitor Visa) จะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหา ในบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าขั้นตอนของการขอวีซ่าเยี่ยมเยือนของสหราชอาณาจักรนั้นค่อนข้างง่าย ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าสามารถดูได้จากเวปไซต์ https://www.gov.uk/standard-visitor/apply-standard-visitor-visa ปกติแล้วสองสิ่งที่จะต้องยืนยันให้กับหน่วยงานวีซ่าอังกฤษก็คือ ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินสำหรับการเดินทางดังกล่าว และอีกประการคือ คุณจะกลับมาประเทศไทยหลังจากการเยี่ยมเยือนนั้นเสร็จสิ้นลง ( แสดงให้เห็นว่าคุณมีหน้าที่ที่จะต้องกลับไปทำที่ไทย เช่น งานประจำ ครอบครัว ธุรกิจ การศึกษา เป็นต้น….) แต่อย่างไรก็ตาม การขอวีซ่าเยี่ยมเยือนก็มีเปอร์เซ็นต์การถูกปฏิเสธค่อนข้างมาก นอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นที่รู้กันทั่วว่า เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักรนั้นเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เข้มงวดที่สุดของโลก ในช่วงของการตรวจคนเข้าเมือง ผู้โดยสารอาจจะต้องผ่านการสัมภาษณ์ที่ยาวนานมาก หลายครั้งที่วีซ่าถูกยกเลิกโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธการข้ามแดนก็จะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางในไฟลต์ถัดไป (ซึ่งสิ่งนี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากหากมองในแง่ของเงินที่สูญเสียไป) ในบทความนี้ ผมจะพูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยกับคนไทย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ผ่านการอนุญาตของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง บ่อยครั้งที่พบว่าผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวอังกฤษ (ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าได้รับสัญชาติอังกฤษแล้ว) เชิญให้พ่อแม่ของตัวเองที่ไม่สามารถพูดอังกฤษได้มาเยี่ยมที่อังกฤษ โดยผู้ที่เชิญเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มคำขอทั้งหมดให้ และขอให้คนที่เชิญลงแค่ลายมือชื่อ จากนั้นก็นำเอกสารพร้อมกับพาสปอร์ตไปยื่นที่ศูนย์วีซ่าที่ไทย เมื่อเดินทางไปถึงอังกฤษ จ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประจำอยู่สนามบินมักจะถามคำถามต่างๆ ที่อยู่ในแบบฟอร์มโดยเปรียบเทียบคำตอบกับคำตอบที่อยู่ในเอกสารในตอนที่ขอวีซ่า การไม่รู้ภาษาอังกฤษจริงๆ แล้วก็อาจจะไม่ใช่ปัญหาที่สำคัญสักเท่าไหร่ ทั้งนี้ก็เพราะปกติจะมีล่ามที่คอยแปลภาษาอยู่ที่สนามบิน แต่อย่างไรก็ตาม แม้จะบินมาด้วยไฟล์ตที่ต้องทรานสิท หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองก็สามารถหาล่ามที่พูดภาษานั้นๆ ได้ในทุกภาษาที่ต้องการ แต่บ่อยครั้งที่ผู้ยื่นเอกสารไม่รู้ว่าสิ่งที่ผู้ที่ช่วยกรอกเอกสารกรอกตอบไปคือคำตอบอะไร เป็นคำตอบเดียวกันหรือไม่ และไม่รู้ว่าคำตอบที่ตนตอบนั้นเหมือนหรือแตกต่างจากที่ระบุไว้ตอนตอบคำถามในแบบฟอร์มในช่วงขอยื่นวีซ่า ในกรณีเช่นนี้ เป็นไปได้ที่จะถูกปฎิเสธวีซ่าในช่วงของการตรวจคนเข้าเมืองและต้องถูกเนรเทศกลับ คำแนะนำของผมก็คือ เพื่อที่จะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ …

วีซ่าเยี่ยมเยือน (Visitor Visa) จะทำอย่างไรไม่ให้มีปัญหา Read More »